Menu Content/Inhalt
  Tin tức arrow Thông tin kỹ thuật arrow Chuẩn mực

VIFORES


HAWA
Vietnamese-German
Forestry Programme

Chứng Chỉ FSC In E-mail

Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC)
FSC là một mạng lưới toàn cầu, được thành lập vào tháng 10 năm 1993 tại Toronto, Canada với 130 thành viên đến từ 26 quốc gia. Trong những ngày đầu, tổ chức đặt trụ sở tại Oaxaca, Mehico, sau này và cho đến tận bây giờ trụ sở chính được đặt tại thành phố Bonn của Đức.
10 nguyên tắc và 56 tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn chứng chỉ FSC được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. FSC khuyến khích các quốc gia có bộ tiêu chuẩn riêng của mình dựa trên bộ tiêu chuẩn của FSC quốc tế. Hiện nay, có khoảng 26 bộ tiêu chuẩn quốc gia đang được sử dụng.

Chứng chỉ rừng là gì?
Chứng chỉ rừng là quá trình đánh giá rừng hoặc đất có cây rừng để xác định xem việc quản lý chúng có theo đúng bộ tiêu chuẩn đã thỏa thuận hay không.

Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (COC)
Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm là sự  đảm bảo cho các sản phẩm được cấp chứng chỉ FSC. Chuỗi hành trình sản phẩm là lộ trình liện tục của nguyên liệu gỗ từ rừng tới người tiêu dùng, bao gồm tất cả các công đoạn chế biến và phân phối sản phẩm. 
Từ  phía khách hàng,  nhãn mác FSC là một “lời hứa” với họ vể sản phẩm có nguồn gốc FSC Còn chuỗi hành trình sản phẩm là cơ chế của FSC đảm bảo “lời hứa” đó được thực hiện. 
Tất cả các tổ chức có chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm FSC đều được quyền sử dụng nhãn mác, có logo FSC,  trên sản phẩm của mình.

Quản Lý Rừng Bền Vững và Bộ Tiêu Chuẩn FSC tại Việt Nam 
Tình hình chứng chỉ rừng FSC tại Việt Nam 
Tình hình chuỗi hành trình sản phẩm FSC (COC) tại Việt Nam 

 
  GTZ   GFA   Cooperation

 
BMZ